fbpx

Tietosuoja ja rekisteriseloste

Käsittelemme henkilötietojasi huolellisesti ja harkiten. Pyydämme sinulta ainoastaan välttämättömät tiedot palvelun tuottamiseksi. Tietoja säilytetään turvallisesti ja kaikki, ketkä niitä käsittelevät, omaavat personoidun käyttäjätunnuksen.

1. Rekisterin pitäjä

Yritys valvoo antamiasi tietoja ja on vastuussa henkilötiedoista tietosuojalain mukaisesti.

Yrityksen tiedot:

Nimi: Turun Painepesu Oy

Osoite: Kraatarintie 18 A 2, 21110 Naantali

Yhteystiedot: Puh 040 6841439

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Karl-Erik Aitos

Puh: 040 6841439

Sähköposti: asiakaspalvelu@turunpainepesu.fi

3. Rekisterin nimi:

Rekisterin nimi on: Asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka syntyy asiakassuhteen ylläpidosta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaaseen sekä asiakassuhteen ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Mitä tietoja keräämme?

Keräämme seuraavia henkilötietoja palvelun käyttämisen yhteydessä:

 • Asiakkaan nimi
 • Asiakkaan puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Asiakkaan osoite
 • IP-osoite

Henkilötiedot säilytetään asiakasrekisterissä asiakassuhteen päättymiseen asti tai niin kauan kuin lainsäädäntö sitä edellyttää.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta palveluun rekisteröitymisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole Turun Painepesu Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Sivustolle on asennettu Google Analyticsin seurantakoodi, jonka avulla saamme tietoa sivustolla kävijöiden käyttäytymisestä. Analytics seuraa kävijöiden liikkeitä anonyymin tunnisteen avulla. Tällä datalla pyrimme optimoimaan verkkosivua.

Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Palvelua käyttävät henkilöt käyttävät henkilökohtaisia kirjautumistietoja, jolloin henkilötietojen käsittelyä voidaan seurata.

Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjällä on pääsy henkilörekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjän kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja.

9. Asiakkaan oikeudet:

Markkinointilupien päivitys

Palvelun irtisanominen / poistopyyntö. Voit pyytää tietojesi poistoa.

Kirjallinen pyyntö alla:

Sinulla on oikeus saada kopio omista henkilötiedoistasi, pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydennystä. Sinulla on myöskin oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, ellei niiden säilytys ole välttämätöntä esimerkiksi kirjanpitolain mukaan.

Rekisteriin kuuluva henkilö voi pyytää tietonsa kirjallisena osoitteesta:

Kraatarintie 18 A 2, 21110 Naantali

Tietojen toimittaminen postitse edellyttää henkilöllisyyden todistamista. Pyynnöstä tulee ilmetä: nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

Sinulla on myös oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä seuraavien tilanteiden aikana:

 • Oikeutetun edun varmennuksen aikana
 • Virheellisten henkilötietojen korjaamisen ja niiden oikeellisuuden tarkastuksen aikana

Sinulla on myöskin oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä, jos niitä käsitellään mielestäsi väärin. Voit myös pyytää meiltä kopiot henkilötiedoista, joita olemme säilyttäneet. Toimitamme kopiot henkilötiedoista postitse saatuamme allekirjoitetun kirjallisen pyynnön.

10. Tietoturva

Verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja käyttäjätunnusten takana. Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa.

11. Evästeet

Tällä sivustolla on evästeitä, jotka keräävät tietoa verkkosivuston käyttäjistä. Näiden tietojen avulla pyrimme parantamaan verkkosivustoamme ja kohdentamaan markkinointia onnistuneemmin.

Evästeet voi ottaa pois käytöstä oman selaimen asetuksista, jolloin käyntiäsi verkkosivustollamme ei voi seurata.

Käyttötilanteet

Sivustolla käyminen

Sivustolla käydessäsi vierailusta kerätään ainoastaan anonymisoitu ip-osoite, jota ei yhdistetä henkilötietoihin. Tietoja hyödynnetään sivuston käyttökokemuksen parantamisessa.

 • Mitä tietoja kerätään: IP-osoite
 • Miksi tietoja kerätään: Tiedot ovat tarpeen palvelun teknisen toteutuksen vuoksi
 • Mistä tiedot saadaan: Asiakkaan tietoliikenneyhteydestä teknisin menetelmin
 • Ketkä käsittelevät tietoja: Palvelun tekninen ylläpito, joka on alihankintana hankittu. Teknisen kumppanin kanssa on allekirjoitettu tietojenkäsittelysopimus, joka takaa tietojen turvallisen säilytyksen.
 • Minne tietoja luovutetaan edelleen? Tietoja ei luovuteta edelleen.

Uutiskirjeen tilaaminen

Tilatessasi uutiskirjeen, keräämme yhteystietosi. Tietoja luovutetaan edelleen yhteistyökumppanillemme, joka toteuttaa uutiskirjeen. Kumppanin kanssa on solmittu tietojenkäsittelysopimus, jotta henkilötietojasi säilytetään huolellisesti.

 • Mitä tietoja kerätään: Asiakkaan nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Miksi tietoja kerätään: Palvelun tuottamiseksi.
 • Mistä tiedot saadaan: Asiakas syöttää tiedot itse.
 • Ketkä käsittelevät tietoja: Palvelun asiakaspalveluhenkilöstö.
 • Minne tietoja luovutetaan edelleen? Yhteystietoja voidaan luovuttaa eteenpäin markkinoinnin toteuttavalle taholle tilapäisesti.
 • Miksi tietoja luovutetaan edelleen? Jos markkinointia toteuttaa ulkopuolinen taho, tietojen luovutus on välttämätöntä.
 • Kuinka edelleen luovutettuja tietoja käytetään? Suoritetaan tarvittavat markkinointitoimenpiteet.
 • Miten tietojen luottamuksellisuus on turvattu ulkopuolisessa käytössä? Alihankkijan kanssa on allekirjoitettu tietojenkäsittelysopimus sekä annettu erillinen ohjeistus tietojen käytöstä.

Tarjouspyynnön lähetys

Kun lähetät meille tarjouspyynnön, käsittelemme yhteystietojasi sekä viestiäsi. Tarvitsemme henkilötietoja tarjouksen lähettämiseksi ja kohteen tietoja varten.

 • Mitä tietoja kerätään: Asiakkaan nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja viesti.
 • Miksi tietoja kerätään: Tietoja tarvitaan tarjouksen antamiseksi.
 • Mistä tiedot saadaan: Asiakas syöttää tiedot itse palvelun sivustolla.
 • Ketkä käsittelevät tietoja: Palvelun asiakaspalveluhenkilöstö.
 • Minne tietoja luovutetaan edelleen? Henkilötiedot luovutetaan mahdollisille alihankkijoille.
 • Miksi tietoja luovutetaan edelleen? Tämä on välttämätöntä tarjouksen antamiseksi.
 • Kuinka edelleen luovutettuja tietoja käytetään? Tarjous lasketaan viestin ja kohteen perusteella.

Tyytyväisyyskyselyyn vastaaminen

Kun vastaat tyytyväisyyskyselyyn, käytämme palvelussa aiemmin luovuttamaasi puhelinnumeroa ja/tai sähköpostiosoitetta. Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite voidaan luovuttaa väliaikaisesti kyselyn toteuttavalle alihankkijalle. Tämä on välttämätöntä tyytyväisyyskyselyn toteuttamiseksi.

 • Mitä tietoja kerätään: Palvelun aiemmissa vaiheissa kerätty puhelinnumero.
 • Miksi tietoja kerätään: Tiedot ovat tarpeen kyselyn suorittamiseksi.
 • Mistä tiedot saadaan: Tieto on kerätty palvelun aiemmissa vaiheissa edellä kuvatulla tavalla.
 • Ketkä käsittelevät tietoja: Palvelun asiakaspalveluhenkilöstö.
 • Minne tietoja luovutetaan edelleen?: Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite luovutetaan tyytyväisyyskyselyn toteuttavalle alihankkijalle tilapäistä käyttöä varten.
 • Miksi tietoja luovutetaan edelleen?: Tämä on välttämätöntä tyytyväisyyskyselyn toteuttamiseksi.
 • Kuinka edelleen luovutettuja tietoja käytetään? Asiakkaalle lähetetään tekstiviestinä ja/tai sähköpostina linkki kyselyyn.
 • Miten tietojen luottamuksellisuus on turvattu ulkopuolisessa käytössä? Alihankijan kanssa on tehty sopimus ja ohjeistus henkilötietojen käyttämisestä.